Napište nám rezervace@delfintravel.cz Rezervace +420 222 937 627

Servis CK +420 277 775 909

Hledat
Odběr novinek Odebírat

Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku a uživateli webových stránek,
pokud jste si zakoupil nebo plánujete zakoupit zájezd u společnosti Delfín travel s.r.o., dovolujeme si Vás zde informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

Kdo spravuje osobní údaje zákazníků a uživatelů webů www.delfintravel.cz a www.dovolenaproseniory.cz

Správcem osobních údajů je Delfín travel s.r.o.

Jak lze správce osobních údajů kontaktovat?

Delfín travel s.r.o. jako správce můžete kontaktovat na adrese
Delfín travel s.r.o.
Biskupská 1754/3
Nové Město, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 234 129 724
E-mail: info@delfintravel.cz
ID datové schránky: baxyf77

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Delfín travel s.r.o.?

Delfín travel s.r.o. nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, proto pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době nemá.

Z jakého důvodu zpracovává Delfín travel s.r.o. osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek?

Delfín travel s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků proto, aby mohl plnit svoje povinnosti z uzavřené smlouvy o zájezdu, příp. z toho důvodu, že mu to ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Dále Delfín travel s.r.o. zasílá zákazníkům obchodní sdělení. Toto zpracování osobních údajů provádí na základě svého oprávněného zájmu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud s tím zákazník souhlasil ve smlouvě o zájezdu, pořizuje a zveřejňuje Delfín travel s.r.o. jeho fotografie ve svých propagačních materiálech.

Webové stránky Delfín travel s.r.o. využívají ke svému fungování soubory cookies. Uživatelé si mohou v nastavení svého prohlížeče nastavit ukládání cookies do svého zařízení. Toto nastavení je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu.

Předává Delfín travel s.r.o. osobní údaje jiným subjektům?

Ano, Delfín travel s.r.o. předává osobní údaje zákazníků jiným subjektům.

Za účelem splnění smlouvy o zájezdu předává Delfín travel s.r.o. údaje zákazníků:
• leteckým dopravcům;
• hotelům;
• obchodním partnerům v cílových destinacích;
• delegátům;
• obchodním zástupcům.

Ze zákona předává Delfín travel s.r.o. údaje zákazníků:
• pojišťovně, u které je Delfín travel s.r.o. pojištěn proti úpadku.

Na základě oprávněného zájmu předává Delfín travel s.r.o. údaje zákazníků:
• společnostem, které Delfín travel s.r.o. poskytují služby v oblasti IT, např. poskytovateli emailových služeb.

Na základě souhlasu předává Delfín travel s.r.o. údaje uživatelů webových stránek:
• poskytovateli on-line reklamních služeb společnosti Google LLC a Seznam.cz, a.s., které je zpracovávají na základě automatického zpracování za účelem personalizace reklam (tzv. remarketing a retargeting).


Předává Delfín travel s.r.o. osobní údaje do třetích zemí, tzn. mimo země EU?

Ano, Delfín travel s.r.o. předává osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek do třetích zemí.

Delfín travel s.r.o. předává osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu do třetí země (hotely, letečtí dopravci, delegáti), pokud se v této zemi uskutečňuje alespoň část zájezdu. Předání je v tomto případě
založeno na článku 49 odst. 1 písm. b) GDPR, tzn. předání je nezbytné pro splnění smlouvy o zájezdu.

Delfín travel s.r.o. předává osobní údaje prostřednictvím společnosti Google LLC do zemí mimo EU, zejm. do USA. Údaje jsou předávány na základě:
• existence rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů
• vhodných záruk, které jsou zakotveny v dokumentu The EU–US Privacy Shield Framework.

Jak se mohou zákazníci a uživatelé webových stránek bránit v případě, že se domnívají, že Delfín travel s.r.o. nezpracovává zákonné jejich osobní údaje?

V tom případě mohou podat námitku k Delfín travel s.r.o. nebo/a mají právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jaká práva mají zákazníci a uživatelé webových stránek vůči Delfín travel s.r.o. jako správci osobních údajů?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou od Delfín travel s.r.o. kdykoliv požadovat, aby
• jim umožnil přístup k jejich osobním údajům
• opravil jejich osobní údaje, které nejsou přesné
• vymazal jejich osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezil jejich zpracování.

V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou Delfín travel s.r.o. požádat, aby jim sdělil, zda zpracovává jejich osobní údaje.
Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou Delfín travel s.r.o. požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou Delfín travel s.r.o. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Mohu zákazníci a uživatelé webových stránek požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nikoliv. Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chtějí požádat o realizaci práva někoho jiného, musí mít od něj plnou moc.

Jak mohou zákazníci a uživatelé webových stránek tuto žádost podat?

Tuto žádost mohou podat jakýmkoliv způsobem, tedy i emailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit jejich totožnost, proto je může vyzvat k doložení totožnosti.

Do kdy Delfín travel s.r.o. poskytne odpověď?

Delfín travel s.r.o. bude zákazníky/uživatele webových stránek informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však může lhůtu prodloužit.

Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech může Delfín travel s.r.o. požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je poskytnut seznam všech osobních údajů, které Delfín travel s.r.o. zpracovává).

Jak může zákazník odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Pokud zákazník udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, zpravidla souhlas s pořízením fotografií, pak jej může kdykoli odvolat. Pokud si uživatelé webových stránek nepřejí povolit ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit v prohlížeči. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

REFERENCE NAŠICH KLIENTŮ

PROČ DOVOLENÁ S NÁMI?

KLIENTŮ
ROČNĚ
13 000
LET
NA TRHU
22
VLASTNÍCH
ZÁJEZDŮ
103
CHARTEROVÝCH
LETŮ
466

Chcete dostávat aktuální informace o cestování, novinkách či akcích? Přihlaste se k odběru našich e-mailů.

Chcete pomoci s výběrem? Zavolejte nám! 222 937 627